سبد خرید (۰)

قوانین و مقررات

 

/ قوانین و مقررات

سفارش گذاری

به علت تصمیم بارنگ فود برای استفاده از مواد اولیه تازه، سفارشتان یک روز قبل قابل ثبت است.

ارسال

اگر تاخیر زمان ارسال نسبت به زمان انتخاب شده شما بیشتر از نیم ساعت باشد، یک غذای مجانی در طول یک ماه از آن تاریخ با هماهنگی به شما ارسال می گردد.

زمان

زمان معمول ارسال  صبحانه و میانوعده ساعت 8 الی 9 صبح، نهار و میانوعده ساعت 12 الی 13 ظهر،شام و میانوعده ساعت 20 الی 21 شب می باشد/در صورت درخواست شما برای تغییر زمان ارسال به بارنگ فود ایمیل بزنید یا تماس بگیرید.